xem them chung cu Sunshine Group quan 7

http://donovankocg040.angelfire.com/index.blog/1727905/24-gi225187157-nh225186173n-196145225186183t-ch225187151-chung-cu-sunshine-diamond-river-trandinhhieu-trong-h195180m-nay/

Ngoài diện tích cây xanh, mặt nước khổng lồ, khu Resort Sunshine Diamond Rever còn nổi tiếng khi ẩn chứa những bể bơi nhất tại Sài Gòn. Được biết, dự án này ẩn chứa 12 bể bơi vào cực hơn độ cao hàng trăm m cùng