0
Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hydropex korporacja z o. o. korporacja komandytowa istnieje na rynku budowlanym i funkcjonuje nieprzerwanie od 30 lat jako następcą prawny Zakładu Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych

Comments